Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

 (CTTĐTBP) – UBND tỉnh vừa ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

 
Đơn giá ban hành được sử dụng làm cơ sở để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, thanh quyết toán các dự án, nhiệm vụ lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước.
 
Tải Quyết định: Tại đây

 

TT.THCB
[Trở về]