Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
12 loại giấy tờ đất đai hợp pháp để được cấp giấy phép xây dựng 
 
Nghị định 53/2017/NĐ-CP 
quy định 12 loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực từ ngày 25/6/2017, đơn cử như sau:

- Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp theo Luật đất đai 1987, 1993, Luật đất đai sửa đổi 2001, Luật đất đai 2003.

- Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu (QSH) nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật đất đai 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 2009.

- Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSDĐ ở được cấp theo Nghị định 60/CP, Nghị định 61/CP năm 1994.

- Giấy chứng nhận QSH nhà ở; giấy chứng nhận QSH công trình xây dựng được cấp theo Pháp lệnh nhà ở 1991; Luật nhà ở 2005; Nghị định 81/2001/NĐ-CP, Nghị định 95/2005/NĐ-CP, Nghị định 90/2006/NĐ-CP …
 
Xem chi tiết các loại giấy tờ khác tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

 

PV.     

[Trở về]