Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
 
Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc quản lý của Bộ LĐ-TB&XH được ban hành ngày 05/4/2017.

Theo đó, TTHC trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bị bãi bỏ gồm có:

- Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng với cơ sở dạy nghề nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cho phép thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

- Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghề nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PV.     

[Trở về]